Dali ZHANG

februari 1, 2019

In 1963 werd in Harbin, China, één van de belangrijkste dissidente Chinese kunstenaars geboren, namelijk Zhang Dali. Na zijn studies in de schilderkunst in Beijing trok hij voor enkele jaren naar Italië, waar hij kennis maakte met de graffiti-techniek. In de tweede helft van de jaren ’90 gaat zijn carrière als dissident kunstenaar effectief van start. In vele grootsteden in China werden toen hutongs (traditionele Chinese woonwijken) gesloopt om plaats te maken voor kantoorgebouwen, grote wegen, hotels,… De bewoners van deze woonwijken werden vaak met harde hand en zonder medelijden op straat gezet. Tijdens de afbraakwerken ging Zhang Dali er de contourlijnen van zijn eigen portret op de muren spuiten vaak tezamen met het opschrift ‘AK-47’. Deze codenaam staat voor de Russische mitrailleur, de Kalasjnikov, die veelal wordt gebruikt in communistische regimes. Met dit opschrift symboliseert de kunstenaar de gewelddadige manier waarmee de oorspronkelijke bewoners werden aangepakt. Zhang Dali schilderde ook een hele serie portretten, opgebouwd met de doorlopende herhaling van de codenaam ‘AK-47’. Deze gezichten stellen doorgaans arbeidsmigranten voor die van stad tot stad trokken om er te werken als onderdeel van de snel rijzende economie van China. Echter, zij leefden vaak in armoedige omstandigheden en waren er het slachtoffer van onderdrukking en discriminatie. Zhang Dali, die beschikt over een groot empathisch vermogen, poogt om hen een gezicht en waardigheid te geven. Een zelfde thematiek is representatief in zijn ‘Chinese Offspring’ (2003-2005), een serie van 100 genummerde levensgrote gipsen beelden. Het nummer symboliseert hun verloren identiteit. Het gegeven dat de beelden omgekeerd worden opgehangen representeert hun onzekerheid en machteloosheid over hun eigen leven. De drijfveer voor zijn artistieke carrière werd door de kunstenaar zelf als volgt verwoord: “I believe that humans are the product of their environment. I am concerned about the changes in our living environment that have been imposed by money and power.” Vandaag de dag is zijn werk reeds in verschillende musea tentoongesteld of opgenomen in hun collectie. Ook galeries wereldwijd verdedigen Zhang Dali zijn werk, waardoor hij reeds deel uitmaakt van menig private collecties.