Jonathan MEESE

maart 29, 2019

Jonathan Meese werd in 1970 geboren in Tokyo. Sinds de jaren ’90 vestigde hij zich in Duitsland, waar hij nog steeds woont en werkt. Als hedendaags beeldend kunstenaar kreeg hij al snel aandacht in zowel binnen- als buitenland. Niet alleen zijn beeldhouwwerken en schilderijen, maar ook zijn installaties en performances getuigen van een kritische visie. Met wilde penseelslag en vaak zeer coloriet bewerkt hij zijn doek vol symbolen, opschriften, vreemdsoortige wezens, etc. Vaak portretteert hij ook zichzelf, als een Christusfiguur, een soldaat, een monster, etc. De opschriften, meestal in het Duits, bevatten bestaande woorden maar hebben meestal geen echte inhoud. Zoals hij ook de kracht ontneemt uit bepaalde symbolen, meestal van politieke aard. Zo hanteert hij bijvoorbeeld het hakenkruis en het Duitse kruis, en gebruikt woorden als ‘nazi’, ‘dictatur’, ‘revolution’, etc. Hij gooit alles samen in één grote chaos, combineert ze met seksuele symbolen of monsterachtige figuren. Hij wil ze ontnemen van hun ideologische kracht door ze te ridiculiseren aan de hand van een heel ironische omgang ermee. Zijn excentriek karakter en uiterlijk sluiten naadloos aan bij zijn oeuvre. Provocatie alom en zeer uniek in stijl. Als hedendaags kunstenaar verovert hij internationale aandacht. Er is slechts één iets die hij verheerlijkt, het medium die dit alles mogelijk maakt, de KUNST.