Vahakn ARSLANIAN

februari 1, 2019

In 1975 werd hij geboren in Antwerpen, België, maar verhuisde een jaar later naar New York. Hij werd zo goed als doof geboren en op vijfjarige leeftijd stelde men het diagnose van autisme vast. Rond diezelfde leeftijd kwam hij in contact met kunst, door de ontmoeting en nauwe band die hij kreeg met Julian Schnabel. In zijn oeuvre zijn bepaalde elementen wederkerig en maakt hij vaak gebruik van dezelfde materialen zoals glas en metaal, vaak gevonden. Zijn fascinatie voor vogels en vliegtuigen hebben te maken met zijn hardhorigheid. De luide motoren van vliegtuigen, net zoals de hoge tonen van vogelgeluiden, kan hij nog waarnemen. Zijn fascinatie voor glas, en het breken ervan, is beïnvloed door Schnabel die hij ooit hielp met het breken van ceramische borden. Het is de chaotische schoonheid van gebroken glas die hem intrigeert. Zijn oeuvre is een zoektocht naar evenwicht tussen destructie en creatie.